ข้อตกลงและเงื่อนไข

อีเมล: forexfactory1shop@gmail.com
สไกป์: vladimir_nikol2
Whatsapp: + 995511167545

 

ฉัน/อี ลูชังคู อุลาดซิมีร์
ถนนลอตชินี 3 สำนักงาน 5
ทบิลิซี จอร์เจีย 0101แนวคิดพื้นฐาน
ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ซึ่งบริการ Forexfactory1 (“ บริการ” หรือ“ เรา”) ให้การเข้าถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ https://forexfactory1.com ข้างไซต์เฉพาะของประเทศที่เกี่ยวข้อง (“ ไซต์”) ให้คุณลูกค้าโดยไม่คำนึงว่าคุณเป็นผู้ถือบัญชี (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) (“ คุณ”) และการใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์ (“ ผลิตภัณฑ์” “)
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายคุกกี้คำเตือนความเสี่ยงและข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้รวมถึงเงื่อนไขพิเศษก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ โดยการดำเนินการต่อเพื่อเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ในไซต์นี้คุณยอมรับการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนำออกหรือเพิ่มข้อกำหนดในการให้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ การใช้เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการฉบับปรับปรุงแล้ว
คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริการอาจยุติหรือเปลี่ยนแปลงไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริการนี้อาจยุติหรือ จำกัด การใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัญชีของคุณ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จำเป็นในการตั้งค่าบัญชีบนไซต์ ("บัญชี") และเข้าถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างคุณจะต้องระบุชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลรหัสผ่านและหมายเลขโทรศัพท์ ("ข้อมูลรับรองการลงทะเบียน ”). คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลรับรองการลงทะเบียนของคุณถูกต้องเป็นจริงและมีการปรับปรุง เมื่อคุณให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นเท็จสัญญาสาธารณะจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นข้อสรุป

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ แต่เพียงผู้เดียวและต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมและการใช้งานทั้งหมดในบัญชีของคุณ
เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณโดยดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ซื้อ
การชำระเงิน: ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเราคุณจะต้องชำระเงินโดยใช้วิธีการชำระเงินที่คุณสามารถใช้ได้ เราอาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการชำระเงินที่เชื่อถือได้ของเรา คุณอาจต้องแบ่งปันกับผู้ให้บริการการชำระเงินข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่นชื่อที่อยู่หมายเลขประจำตัว) ข้อมูลทางการเงิน (เช่นหมายเลขบัตรเครดิตบัญชีธนาคาร ฯลฯ ) และข้อมูลอื่น ๆ คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้เกี่ยวข้องกับการซื้อนั้นจะถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยการใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือกลไกการชำระเงินอื่น ๆ ในราคาที่มีผลเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว คุณจะต้องจ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าที่คุณทำ
การต่ออายุ: ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราคุณจะได้รับการสนับสนุนและอัปเดตเป็นเวลาหนึ่งปีฟรี
การคืนเงิน: เราจะคืนเงินให้คุณหากผลิตภัณฑ์ของเราไม่ทำงานเท่านั้น ในกรณีนี้หรือหากคุณเชื่อว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินผิดพลาดคุณควรติดต่อเราภายใน 15 วันที่มีการเรียกเก็บเงินดังกล่าว จะไม่มีการคืนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกินอายุ 15 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอคืนเงินหากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าคุณต้องการรับผลิตภัณฑ์ของเราโดยฉ้อโกง

การปฏิเสธความรับผิด
เนื่องจากจำนวนแหล่งที่มาเนื้อหาที่นำเสนอบนไซต์และความเสี่ยงโดยนัยของการแจกจ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจมีความล่าช้าละเลยหรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหาและเว็บไซต์ดังกล่าว
เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ เจ้าของและพนักงานของเว็บไซต์ FOREXFACTORY1.COM ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันสมัยของข้อมูลที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์ และเจ้าของเว็บไซต์ในที่นี้ ขอปฏิเสธการแสดงข้อมูลโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยดังกล่าว
ในกรณีที่เจ้าของและพนักงานของเว็บไซต์นี้ไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามในการสูญเสียทางการเงินผลกำไรที่สูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากผลของการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์โดยทางตรงจากทางเว็บไซต์อย่างตรงไปตรงมา

ใบอนุญาตที่ จำกัด
Forexfactory1 ให้สิทธิ์ใช้งานส่วนบุคคลแบบไม่ผูกขาดไม่สามารถถ่ายโอนและ จำกัด ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ (“ ใบอนุญาต”) ใบอนุญาตนี้มีเงื่อนไขตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็มของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณตกลงที่จะไม่ขายผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบนเว็บไซต์นี้ให้ผู้อื่นและไม่คัดลอกเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้คุณลักษณะการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของบริการบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายล่วงละเมิดและล่วงละเมิดต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นก่อกวนกลั่นแกล้ง คุณยอมรับว่า Signal2forex ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวและอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือทั้งหมดของคุณและลบข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ

สิทธิของ บริษัท
Forexfactory1 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของมันได้ตลอดเวลาและคุณไม่สามารถเรียกร้องสิทธิกับบริการในการเชื่อมต่อดังกล่าว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ไซต์นี้มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงและข้อมูลของคุณเท่านั้น เจ้าของ forexfactory1.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการดำเนินการของเว็บไซต์ดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์อื่นใดที่คุณอาจเชื่อมโยงจากไซต์นี้

ข้อมูลตลาด
Forexfactory1.com อาจให้ข้อมูลทางการเงินแก่คุณที่สร้างขึ้นภายในหรือได้รับจากพันธมิตร (“ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) ซึ่งรวมถึงข้อมูลตลาดการเงิน ราคา ข่าวสาร กราฟความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และข้อมูล (“ข้อมูลตลาด”)

ข้อมูลการตลาดที่ให้ไว้บนไซต์ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำในการลงทุน เราให้บริการแก่คุณเพียงเพื่อความสะดวกสบายของคุณเองเท่านั้น Forexfactory1.com และผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา ความสมบูรณ์หรือลำดับที่ถูกต้องของข้อมูลการตลาด และไม่รับประกันผลลัพธ์ใด ๆ จากการใช้

ใช้และเข้าถึงเว็บไซต์
คุณต้องรับผิดชอบในการจัดหาและดูแลรักษาวิธีการที่คุณเข้าถึงไซต์ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ฮาร์ดแวร์การเชื่อมต่อและสายสื่อสารโทรคมนาคมของคุณ

คุณรับประกันได้ว่าคุณได้ใช้การป้องกันที่เหมาะสมของคอมพิวเตอร์และข้อมูลทั้งหมดในนั้น คุณถือว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณซึ่งคุณจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คอมพิวเตอร์")

คุณยอมรับว่าบริการ Forexfactory1 จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือบันทึกของคุณหรือสำหรับความล่าช้าการสูญเสียหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากความล้มเหลวหรือการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาด

คุณจะไม่เปิดเผย Forexfactory1.com ต่อไวรัสคอมพิวเตอร์หรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ปัญหาทางยุทธวิธี

คุณเข้าใจดีว่าปัญหาทางเทคนิคหรือเงื่อนไขอื่น ๆ อาจทำให้คุณล่าช้าหรือทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงไซต์ได้

คุณตกลงที่จะไม่ถือครองเจ้าของ Forexfactory1.com สำหรับปัญหาทางเทคนิค ความล้มเหลวของระบบและการทำงานผิดพลาด ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ล้มเหลว และปัญหาการเข้าถึงระบบ และปัญหาและข้อบกพร่องอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกัน

บริการ Forexfactory1 ไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าถึงไซต์ได้ตลอดเวลาและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใด ๆ

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑ์ ชื่อเรื่อง โลโก้และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดในเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นของเจ้าของเว็บไซต์ Forexfactory1.com และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

คุณตกลงที่จะไม่ลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใด ๆ จากเนื้อหาที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ของเราหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบริการ Forexfactory1 ก่อน

การละเมิด
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้กับเจ้าของ Forexfactory1.com การเรียกร้อง ความต้องการ ความเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดแก่เจ้าของ ForexfactoryXNUMX.com รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณ

 

แก้ไขล่าสุด: 04 พฤศจิกายน 2022